L O A D I N G . . .

 

RESERVERINGSREGLEMENT DE KAAI


1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan, groepsles of fitness te reserveren. (via het internet)

2. Leden van De Kaai mogen 8 dagen vooruit reserveren. Niet leden mogen 7 dagen vooruit reserveren. 

3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van De Kaai.

4. De Kaai zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is De Kaai b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van De Kaai  , zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden leden of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een lid/deelnemer met een geldige inlogcode.

6. Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

7. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de lid/deelnemer.

8. Leden kunnen ‘lid’ of ‘gast' zijn. Een gast krijgt losse baanhuur in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen via de online betaalopties. Leden met een lidmaatschap dat niet het gebruik van de te reserveren voorziening omvat, worden op dat onderdeel beschouwd als gast.

9. Een reserverend lid wordt geacht zijn medespeler op te geven. Het lid kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid'. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing. Het lid dat de reservering maakt is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.

10. Leden worden behandeld op grond van hun status op het moment van de activiteit. Loopt een lidmaatschap af tussen het moment van reserveren en het moment de activiteit, dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als 'gast' en is de losse baanhuur van toepassing, Sport een lid met een gast dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

11. Van elke reservering ontvangen lid/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag en tijd en kosten.

12. Reserveringen door leden of reserveringen van/met gasten kunnen online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:
a. Reserveringen m.b.t. kunnen op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd.  Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De speler/deelnemer krijgt in dit geval een krediet toegeschreven voor de volgende reservering. Krediet is na annulering nog 12 maanden geldig. Daarna vervalt het krediet. 
b. Wordt een reservering niet vooraf geannuleerd of is er sprake van een zgn ‘no show’ dan worden de gemaakte reserveringskosten niet terugbetaald. 

13. Het is verplicht de betreffende  squashbaan te betreden met correct schoeisel. Hiermee wordt bedoeld geen donker en/of zwarte zolen. 

14. Tijdens het gebruik van de faciliteiten in De Kaai dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van De Kaai. De Kaai behoudt zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.

15. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van De Kaai.

16. Gedurende het bezoek De Kaai gelden ten alle tijden de huisregels. Deze staan hier.